Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Από την κηδεία του Κονιτσιώτη αστυνομικού

«Ἐνισχύσατε τὸ αἴσθημα ἀσφαλείας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ».


Κραυγὴ πόνου ἀλλὰ ... καὶ ἐλέγχου ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κονίτσης μὲ ἀφορμὴ τὴν δολοφονία τοῦ Κονιτσιώτη ἀστυνομικοῦ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.Ὅλα ξετυλίχτηκαν αἰφνίδια ἀλλὰ καὶ τραγικά. 3η Ἀπριλίου τὰ μεσάνυχτα, κοντὰ στὸ σχολικὸ συγκρότημα Γκράβας στὴν ὁδὸ Σκιάθου στὴν Κυψέλη. Κατὰ τὴν περιπολία τῶν δὺο ἀστυνομικῶν, ποὺ μετεῖχαν στὴν νεοσύστατη «Ὁμάδα Δ΄» τῆς Ἀστυνομίας διαπιστώθηκε ἀπόπειρα κλοπῆς αὐτοκινήτου ἀπὸ ὕποπτο. Ἔτρεξαν ἐπὶ τόπου γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς περιουσίας. Ἐνῷ ἀκινητοποίησαν τὸν δράστη παρενέβη μία γυναῖκα ἀπὸ διπλανὴ πολυκατοικία. Πάνω στὴν σύγχυση ὁ συνεργὸς τοῦ δράστη, ποὺ ἦταν κρυμμένος καὶ δὲν εἶχε γίνει ἀντιληπτὸς ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικοὺς, ἐνήργησε ἀκαριαὶα πυροβολώντας τὸν 30χρονο Σπ. Θεοδώρου στὸν αὐχένα, ἀλλὰ καὶ τὸν 34χρονο Γ. Ἀναγνωστόπουλο στὸ κεφάλι κάτω ἀπὸ τὸ κράνος. Ἀμέσως οἱ δράστες ἅρπαξαν τὰ ὅπλα καὶ τὰ κινητὰ τηλέφωνα τῶν ἀστυνομικῶν καὶ διέφυγαν μὲ μοτοσικλέτα. Ὁ δεύτερος ἀστυνομικὸς ξέφυγε τὸν κίνδυνο. Ὁ πρῶτος, ὁ Σπύρος Θεοδώρου, καταγόμενος ἀπὸ τὴν Κόνιτσα, νοσηλεύτηκε περισσότερο ἀπὸ δὺο μῆνες σὲ κρίσιμη κατάσταση στὸ Νοσοκομεῖο «Ἐρυθρὸς Σταυρός», ὥσπου στὶς 6 Ἰουνίου 2009 ἄφησε τὴν τελευταῖα του πνοή.

Ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία ἐψάλη χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, καὶ τὴ συνοδεία Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς του. Ἡ συρροὴ τοῦ κόσμου ὑπῆρξε πάνδημη, καὶ ἡ παρουσία τῶν συναδέλφων του ἐμφανής. Τὸ τιμητικὸ ἄγημα ἀπὸ ἄνδρες τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, καθὼς καὶ ἡ Μπάντα της συμπλήρωσαν μὲ τὸν δικό τους τρόπο τὸ συγκινητικὸ τῆς τελετῆς. Παρέστη ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Χρ. Μαρκογιανάκης, ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Κ. Τασούλας, ὁ Ὑφυπουργὸς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Στ. Καλογιάννης, Βουλευτὲς, ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἀστυνομίας κ. Β. Τσιατούρας, ὁ Νομάρχης κ. Ἀλ. Καχριμάνης οἱ Δήμαρχοι Ἀθηναίων καὶ Κονίτσης μὲ τὰ Συμβούλιά τους, Στρατιωτικὲς ἀρχές κ.ἄ.. Ἐτάφη στὸ Κοιμητήριο τοῦ Ἰ. Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νικολάου, δίπλα ἀπὸ τοὺς τάφους τῶν παλληκαριῶν τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς πόλεως τῆς Κονίτσης. Τὸ φέρετρό του ἐσκεπάσθη μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, ἀφοῦ ὑπηρέτησε τὴν Πατρίδα πιστὰ, θυσιαζόμενος ἐν ὥρᾳ καθήκοντος.

Κατὰ τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία ἐκφωνήθηκαν λόγοι ἀπὸ τὸν Δήμαρχο τῆς Πόλης, καὶ ἀπὸ συναδέλφους του. Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, μιλῶντας πρῶτος στὸ πυκνὸ ἐκκλησίασμα εἶπε μεταξὺ ἄλλων :

« Ἄφησε χθὲς τὴν τελευταία του πνοὴ ἕνα σεμνὸ, ἀλλὰ ἡρωϊκὸ παιδὶ τῆς Κονίτσης, ὁ Ἀστυνομικὸς Σπυρίδων Θεοδώρου. Εἶχε τραυματιστεῖ βαρύτατα, ὅταν ἐκτελώντας περιπολία κάποιο βράδυ στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου Ἀπριλίου δέχθηκε ἀπρόκλητα δολοφονικὴ ἐπίθεση. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ οἱ γονεῖς του, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία καὶ βέβαια οἱ ἱατροὶ στάθηκαν στὸ πλευρό του γιὰ νὰ τοῦ προσφέρουν ὅ,τι ἦταν δυνατὸν προκειμένου νὰ ξεπεράσει τὸν τραυματισμό του καὶ νὰ ἐπανέλθει στὴν οἰκογένειά του καὶ στὴν ὑπηρεσία του ὑγιής. Ὅμως «ἄλλως ἔδωξε τῷ Κυρίῳ» καὶ χθὲς ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή.

Χθὲς κατὰ συγκυρίαν ἦταν ἡ παγκόσμια ἡμέρα γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καὶ πολλὰ ἐλέχθησαν καὶ ἀκούστηκαν γιὰ τὸ φυσικὸ ἐννοεῖται περιβάλλον. Ὅμως μὲ τὴν προστασία τοῦ πνευματικοῦ περιβάλλοντος τὶ γίνεται ἀδελφοί ; Ποιὸς θὰ διατηρήσει ἤ ποιὸς θὰ καθαρίσει τὴν κοινωνία ἀπὸ τὴν ἀλητεία , τὴν ἀναρχία, τὴν ἀνηθικότητα καὶ τὸ ἔγκλημα ; Καὶ εἰδικεύοντας τὸ θέμα λέμε καὶ ρωτᾶμε, χωρὶς καὶ νὰ περιμένουμε πὼς κάποιοι θὰ μᾶς ἀπαντήσουν. Τοὺς Ἀστυνομικοὺς ποιὸς θὰ τοὺς προστατεύσει ἀπὸ τὴν δολοφονικὴ μανία τῶν ἀδίστακτων δολοφόνων ; Ποιός θὰ τοὺς προστατεύσει ἀπὸ τὴν χλεύη καὶ τὸν διασυρμὸ τοῦ κατευθυνόμενου πεζοδρομίου ;

Ἐδῶ τὸν περασμένο Δεκέμβριο ὑψηλόβαθμο κυβερνητικὸ στέλεχος ἔφτασε νὰ δηλώσει μέσῳ τηλεοράσεως ὅτι προτιμᾶ νὰ προπηλακίζονται οἱ ἀστυνομικοί, παρὰ νὰ ἐμποδίζονται τὰ κακοποιὰ στοιχεῖα στὸ φθοροποιὸ ἔργο τους. Ἄς καμαρώσει τὼρα τὰ ἀποτελέσματα τῆς πανάθλιας ἐκείνης τακτικῆς. Θὰ ἔπρεπε νὰ βρίσκεται σήμερα ἐδῶ γονυπετὴς στὸ τίμιο φέρετρο τοῦ Σπυρίδωνος Θεοδώρου καὶ μὲ δάκρυα νὰ ζητήσει τὴν συγγνώμη του. Ἔτσι θὰ ἔπρεπε. Ἀλλὰ δυστυχῶς σ’ αὐτὴν τὴ Χώρα, τὰ τελευταία τοὐλάχιστον χρόνια, βλέπουμε νὰ περιφρονεῖται τὸ καλὸ καὶ νὰ βραβεύεται ἡ κάθε εἴδους ἀθλιότητα.

Κύριε Ἀρχηγὲ τῆς Ἀστυνομίας νὰ μεταφέρετε στὸ τίμιο Σῶμα στὸ ὁποῖο ἐπαξίως ἡγεῖσθε ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συλλυπητήριά μας, νὰ μεταφέρετε, καὶ ὅτι ἐδῶ στὴν ἀκριτικὴ καὶ αἱματοβαμμένη αὐτὴ Ἐπαρχία ἀγαποῦμε καὶ ἔχουμε περὶ πολλοῦ τοὺς Ἀστυνομικούς μας. Γιατὶ τοὺς θεωροῦμε παιδιὰ τοῦ λαοῦ μας, ποὺ ἐργάζονται κάτω ἀπὸ δύσκολες καὶ συχνὰ ἐπικίνδυνες συνθῆκες, ἐνῷ, ἄς τὸ ποῦμε κι’ αὐτό, οἱ ἀμοιβές τους δὲν εἶναι δὰ καὶ σημαντικές. Καὶ ἐνῷ ἐμεῖς διερχόμεθα ἥρεμα τὶς ἡμέρες καὶ τὶς νύχτες μας, οἱ Ἀστυνομικοὶ ξαγρυπνοῦν γιὰ τὴν ἀσφάλειά μας. Κι’ ἄν κατὰ καιροὺς παρουσιάζονται κάποια κρούσματα παραβατικῆς συμπεριφορᾶς ὁρισμένων, ὀλίγων πάντως, Ἀστυνομικῶν, ὅμως, ἡ συντριπτικὴ πλειονοψηφία ἔχει καὶ ἦθος καὶ γενναιότητα καὶ πνευματικὴ λεβεντιά.

Χθὲς τὸ βράδυ στὴν τελευταῖα προεκλογικὴ ὁμιλία του στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως στὴν Ἀθήνα ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἀναφέρθηκε στὸ θάνατο τοῦ Σπύρου Θεοδώρου καὶ μίλησε εὐφήμως γιὰ τὴν Ἀστυνομία. Τὸν εὐχαριστοῦμε. Προσωπικῶς ὅμως, στηριζόμενος στὴ δήλωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ χωρὶς τὸ παράπαν νὰ ἀμφισβητῶ τὶς καλές του προθέσεις, ἀλλὰ ἔχοντας πάντοτε μιὰ ἐπιφυλακτικότητα στὶς δηλώσεις τῶν πολιτικῶν, λέω πρὸς τὴν Πολιτεία. (Καὶ ἐπειδὴ ἐπληροφορήθην ὅτι εἶναι καὶ ὁ ἀξιότιμος Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν ἐδῶ, τὸν παρακαλῶ νὰ μεταφέρει στὴν Πολιτεία τὶς ἀπόψεις ποὺ δὲν εἶναι μόνον δικές μου, ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ τῆς ἀκριτικῆς Ἐπαρχίας). Λέμε λοιπόν στὴν Πολιτεία : Πάρτε χωρὶς ἀναβολὴ μέτρα γιὰ τὴν ἀναβάθμιση καὶ τὴν ἐξύψωση τοῦ κύρους τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Βάλτε τέρμα στὴν κακοποιὸ δράση τῶν γνωστῶν - ἀγνώστων κουκουλοφόρων, ἐνισχύσατε τὸ αἴσθημα ἀσφαλείας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ἐπαναλαμβάνω καὶ βροντοφωνάζω αὐτὸ ποὺ εἶχα πεῖ στὶς δηλώσεις μου τὸν Ἀπρίλιο, ἀμέσως μετὰ τὴν δολοφονικὴ ἐπίθεση, ποὺ ἔστειλε τελικὰ στὸν τάφο τὸ παλληκάρι μας. Ὡς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει. Φτάνει πιά ! Ἄς ἐλπίσουμε πὼς κάποιοι ἁρμόδιοι θὰ πράξουν ὅτι ἐπιβάλουν οἱ κρίσιμοι καὶ ἐπικίνδυνοι καιροί, τοὺς ὁποίους διερχόμεθα.

Ἐσὺ δὲ ἀγαπητέ Σπύρο, πορεύου τὴν μακαρία ὁδό, ἀφοῦ ἔπεσες ἐπάνω στὸ καθῆκον. Ἡ ἀκριτικὴ Κόνιτσα σὲ προπέμπει σήμερα σὰν ἥρωά της καὶ σὲ τοποθετεῖ πλάι στὸ ἄλλο παλληκάρι της, τὸν Σμηναγὸ Παντελῆ Γκέλη, ποὺ πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια ἔπεσε κι’ αὐτὸς πάνω στὴν ὥρα τοῦ καθήκοντος. Οἱ γονεῖς σου ποὺ πολὺ σὲ ἀγάπησαν καὶ σοῦ συμπαραστάθηκαν σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ μακρὺ διάστημα τῆς δοκιμασίας σου ἄς ἔχουν τὴν παρηγορίαν ὅτι τὰ τέλη σου δὲν ἦσαν μὲν ἀνώδυνα, ἦσαν ὅμως ἀνεπαίσχυντα. Ἐμεῖς προσευχόμεθα ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ τοὺς παρηγορεῖ καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύει, ὅπως καὶ ὅλους τοὺς συγγενεῖς σου, τὰ ἀδέλφια σου, τοὺς γνωστοὺς καὶ τοὺς φίλους.

Καλὴν Ἀνάστασιν, ἀγαπητέ μας Σπύρο. Καλὸν Παράδεισον. Καὶ προπαντός καλὴν ἀντάμωσιν εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, τὴν ὁποῖαν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, εἴθε νὰ χαρίζει σὲ ὅλους μας. Ἀμήν».


Χ.Ἱ.Ἀμαραντινός.


2 σχόλια:

  1. Αιωνία του η μνήμη! Ας παρηγορεί ο Θεός τους δικούς του.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αιωνία του η μνήμη!
    Άλλος ένας ήρωας στην χορεία των ηρώων της περιοχής.

    ΑπάντησηΔιαγραφή